Kancelaria Windykacyjna czy Prawna, którą wybrać?

Obecnie na rynku jest wiele podmiotów, które świadczą pomoc przedsiębiorcom z zakresu odzyskiwania ich należności. Różnią się wielkością od małych jednoosobowych kancelarii po wielkie korporacje. Jednak, czym kierować się dokonując wyboru firmy do odzyskania należności?Szukając odpowiedzi na, to pytanie, co do zasady mamy do wyboru albo jedną z wielu firm windykacyjnych lub kancelarii z wyspecjalizowanym działem prawnym albo kancelarię prawną. Zastanawiając się nad wyborem wiele osób sugeruje się wypaczonym obrazem firm windykacyjnych lub Kancelarii promujących głównie usługi windykacyjne. Wówczas przedsiębiorcy decydują się na współpracę z Kancelarią Prawną, w której mecenas od razu proponuje obsługę prawną. Jest to, rozwiązanie wygodne, ale czy skuteczne?


Kancelarie prawne skupiają wielu znakomitych prawników. Działanie to, pozwala firmom na skuteczniejszą ochronę swoich interesów poprzez bieżące analizowanie kontraktów, wyszukiwanie kruczków prawnych lub łagodzenie roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy. Jako prawnicy potrafią też przeprowadzić proces windykacji sądowej i egzekucyjnej. Obecnie jednak, już to nie wystarczy do odzyskania należności.

Kancelaria windykacyjna lub taka, która posiada wyspecjalizowany departament prawny prowadzi aktywny wywiad gospodarczy o dłużniku, co staje się już standardem. Wyszukuje majątek należący do dłużnika  – nieruchomości, pojazdy, przysługujące mu prawa, wierzytelności etc. – w celu prowadzenia aktywnej egzekucji komorniczej. Bowiem komornik, jako organ egzekucyjny jest jedynie narzędziem do wykonywania uprawnień wierzyciela. Wierzyciel jest zobowiązany do przedstawienia komornikowi zakresu czynności i wskazania majątku, z którego ma być prowadzona egzekucja. W tym właśnie leży zasadnicza różnica pomiędzy obydwoma podmiotami. Firma windykacyjna stawia sobie za cel odzyskanie przysługujących wierzycielowi należności stosując wiele rozwiązań, gdyż wynagrodzenie pobiera po odzyskaniu należności. Dokonują tego za pomocą wywiadu gospodarczego o dłużniku podejmując – działania z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego, karnego.

Kancelaria Windykacyjna, co do zasady posiada szerszy zakres możliwości działania wobec dłużników. Wpływa to znacząco na postępowanie windykacyjne, gdyż często mamy do czynienia ze złą wolą dłużników w zakresie spłaty zobowiązania. W takim wypadku wierzyciela interesuje skuteczność, a uzyskanie nakazu zapłaty albo wyroku zasądzającego zapłatę na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniędzy w ramach prowadzonej obsługi nie jest już miarą sukcesu.


Sumując powyższe zestawienie warto zastanowić się nad wyborem partnera do dochodzenia należności w szczegółowy sposób. Wybór decentralizacji i podziału obsługi prawnej oraz windykacyjnej może stanowić kluczową decyzję w zakresie stabilności i płynności finansowej firmy. Mówiąc prościej,  dobór wyspecjalizowanych podmiotów do wykonania konkretnych działań zapewnia zleceniodawcy wyższy standard otrzymywanej usługi.


E.PRAWO