Windykacja trudnego dłużnika. Jak być o krok przed?

Według danych niespłaconych pozostaje ponad kilkaset milionów złotych. Są, to zobowiązania ujawnione na giełdach wierzytelności. Nie wiadomo, ile jest zobowiązań, których wierzyciele nie ujawniają. Trzymają w szufladzie dokumenty z nadzieją, że dłużnik któregoś dnia spłaci zobowiązanie.


Większość zobowiązań wynika ze złej woli dłużnika lub jego przeinwestowania.  Takie podmioty pozostają bez środków, z których mogą zaspokoić swoich wierzycieli. Jednak majątek dłużnika, to nie jest jedynie rachunek bankowy.


Prowadząc negocjacje z potencjalnym kontrahentem warto już na początku przeprowadzić wywiad środowiskowy w zakresie posiadanych przez niego nieruchomości lub przysługujących wierzytelności. Na tak wczesnym etapie przedsiębiorca może uzyskać wiele cennych informacji o przedsiębiorcy, jego kondycji i pozycji, na rynku. Dla wierzyciela informacje te pozwolą w przyszłości na szybką reakcję w przypadku załamania się płatności. Szybkość w działaniu odgrywa tutaj niezwykle ważną rolę, gdyż w przypadku dochodzenia wierzytelności panuje zasada Kto pierwszy, ten lepszy. Ujmując prościej, ten wierzyciel, który stosunkowo szybko rozpocznie dochodzenie swoich należności ma największe szanse zaspokojenie się z majątku dłużnika.

W znacznie trudniejszej sytuacji są wierzyciele, którzy jako kolejni próbują uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń lub uzyskali od komornika umorzenie egzekucji. Komornik najczęściej umarza postępowanie z braku majątku, z którego można egzekwować zobowiązanie.  W takim przypadku warto zainteresować się przeprowadzeniem pełnego wywiadu o dłużniku z naciskiem na wyszukiwanie nieruchomości. Zlecenie takich czynności odpowiedniej Kancelarii może zaowocować skuteczniejszym wywiadem. Wówczas wierzyciel uzyskuje dodatkowe informacje o majątku dłużnika . Pozwala to, na ponowne wszczęcie egzekucji i daje dodatkowe szanse na odzyskanie wierzytelności. Wierzyciel powinien zainteresować się takim rozwiązaniem szczególnie w sytuacjach, kiedy dotychczas prowadzone działania nie przyniosły efektów.


Szybkie i zdecydowane działania pozwalają na uzyskanie najwyższych szans na odzyskanie wierzytelności. Przekazanie sprawy komornikowi bez wskazania majątku, z którego ma przeprowadzić egzekucję zmniejsza szansę na odzyskanie należności. Dłużnikowi daje, to możliwość wyzbycia się majątku z pod egzekucji. W takich sytuacjach nie wielu wierzycieli wie jak postępować, a działania dłużnika znacznie utrudniają prowadzenie egzekucji. Wierzyciele tracą wówczas setki tysięcy złotych.


Warto, więc zainteresować się przeprowadzeniem wywiadu gospodarczego wobec sowich dłużników i odkurzyć nakazy zapłaty bądź wyroki, które zakończyły się bezskuteczną egzekucją. Wyszukiwanie nieruchomości dłużnika stanowi kluczowy element w zakresie dochodzenia swoich wierzytelności.


E.PRAWO