Doradztwo

Sytuacji, w której będziemy potrzebować specjalistycznej porady lub wyjaśnienia skomplikowanej procedury nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  Dlatego też oferujemy doraźne porady dla klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw s sytuacjach wymagających szybkich rekcji zabrania stanowiska w sprawie, zwłaszcza w  postępowaniu administracyjnym czy sądowym, które wiąże strony odgórnie narzuconymi terminami.  Świadczymy ogólne porady z zakresu:

Prawa Cywilnego:

  • Spadki i darowizny
  • Ograniczone prawo rzeczowe
  • Najem/dzierżawa
  • Wykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań

Prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego

Prawa Karnego

  •  Postępowania Karnego

Prawa o Wykroczeniach

  • Postępowanie w sprawach o wykroczeniach

Prawa Rodzinnego

Prawa Finansowego

  • Podatki

Ponad to:

  • Przygotowanie pism procesowych
  • Odpowiedzi/ustosunkowanie się na roszczenia osób/podmiotów trzecich

Porady świadczymy drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt z klientem w formie spotkania. W przypadku wyboru drugiej opcji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego, w ciągu 24 godzin odpowiemy na złożone zapytanie