• Zaufaj naszemu

  DOŚWIADCZENIU

 • Klienci indywidualni

  organizacje i przedsiębiorstwa 

Windykacja należności

W ramach działalności Kancelarii oferujemy dochodzenie wszelkich uzasadnionych roszczeń przysługujących przedsiębiorcom, organizacjom a także klientom indywidualnym.  W zakresie naszych usług oferujemy:

 • Windykację polubowną
 • Windykację na etapie postępowania sądowego w pełnym zakresie
 • Sprawy o zapłatę
 • Prowadzenie postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (Skarga Pauliańska)
 • Rozdzielność majątkową
 • Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości dłużnika
 • Poszukiwanie majątku dłużnika oraz prowadzenie postępowania o wyjawienie majątku
 • Windykację na etapie egzekucji komorniczej, gdzie oferujemy klientom pełny monitoring działań komorniczych.

Nasze działania wyróżnia:

 • Wywiad gospodarczy - wyszukiwanie nieruchomości należących do dłużnika, a także innych składników majątku.

Podstawową formą rozliczenia jest wynagrodzenie za sukces ‘Succes fee’ stanowiące, iż prowizja należna kancelarii jest dopiero w momencie odzyskania należności, klient pokrywa jedynie koszty sądowe, komornicze oraz wszelkie inne opłaty administracyjne. Oferta dla każdego naszego klienta jest przygotowywana indywidualnie do jego potrzeb i możliwości (sprawy), dlatego dzięki elastycznemu podejściu do każdego klienta możemy przygotować ofertę, która uwzględnia czynniki:

 • Wartość przedmiotu sporu
 • Informację w zakresie wywiadu gospodarczego o przedsiębiorcy

 

Windykacja na koszt dłużnika - 100% wierzytelności do odzyskania

Idąc za zmianami legislacyjnymi oferujemy także dochodzenie wierzytelności na koszt dłużnika. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami po zapłacie przez klienta na rzecz kancelarii należnej prowizji, możemy wówczas rozpocząć postępowanie o zwrot kosztów windykacji (prowizji) poniesionej przez klienta w związku z dochodzeniem przysługujących należności (dotyczy to tylko sporów pomiędzy przedsiębiorcami). 

 

Windykacja wierzytelności trudnych

Jeżeli Państwa firma posiada wierzytelności, których nie udało się odzyskać na etapie egzekucji komorniczej nasza Kancelaria może również podjąć działania zmierzające do wznowienia egzekucji. W ramach naszych działań podejmiemy:

 • wywiad gospodarczy
 • wznowienie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie działań egzekucyjnych w oparciu o wyniki wywiadu gospodarczego oraz niestandardowe działania prawne (prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne).