Współpraca

Nasza oferta jest skierowana do klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz różnych organizacji, dla których tworzymy indywidualną ofertę pomocy doraźnie lub dla długoterminowej obsługi.

Niezależnie od tego czy klient korzysta jedynie z doraźnej usługi czy zdecydował się na dłuższą współpracę jest obsługiwany według przyjętych przez kancelarię standardów. W śród nich są: dyspozycyjność, rzetelność, punktualność. Każdemu klientowi przedstawiany jest raport o czynnościach podjętych w jego sprawie, który cyklicznie, co pewien okres czasu jest wysyłany klientowi, co pozwala na monitorowanie stanu spraw oraz obserwować postępy.

Poprzez elastyczne podejście do każdego klienta i spraw, z którymi zgłasza się do nas, poszukujemy i dostosowujemy najbardziej optymalne zasady współpracy.  Wykorzystujemy rozwiązania:

  • Wynagrodzenia ryczałtowego
  • Wynagrodzenia za sukces (wynagrodzenie za rezultat)
  • Stawki godzinowe
  • Wynagrodzenie ustalone w oparciu o ryczałt i stawki godzinowe